گلابی رسیده....!!!

وقتی با چشمان گستاخشان به من زل می زنند ، حس یک گلابی  به من دست میدهد......!!!

/ 8 نظر / 21 بازدید
ناناز

ما که کمپوت گلابی شدیم از دست نگاه های این ملت! وااالااا!

دیوونه

شاید هستی و خودت خبر نداری

سنجاقک

[قهقهه]

سعید

سلام با دیدن عکست اول یاد واکاشی زوما توو کارتون فوتبالیست ها افتادم بعد یادم اومد که کی هستی ،نوال زغبی .اگه شما این باشی پس چندان همه حس به خطا نبرده ای ![خنده]

دیوونه

خواننده هم بودی و ما خبر نداشتیم؟

ماهی تنگ بلور

گلابی؟!!![سوال]خریدارانه تر نگاه میکنن آ،بازارُ خراب نکن[اوه]